Dạy học bằng TÂM

Với phương chăm nâng cao nền giáo dục cho học sinh, sinh viên, chúng tôi đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng cho giáo dục.

CEO and Founder

Lớp học gia sư

Dạy kèm Mẫu giáo – Tiểu học

Các lớp dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học.

Ôn tập Toán – Lý – Hóa

Ôn thi các bộ môn Toán – Lý – Hóa nâng cao, mọi lứa tuổi.

Dạy kèm Ngoại ngữ

Ôn tập và nâng cao ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, …

Dạy kèm theo yêu cầu

Nhận dạy kèm theo yêu cầu riêng của PHHS.

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ chúng tôi?

Cộng đồng Gia sư tài năng hàng đầu TP. HCM. Làm việc nhỏ bằng cái tâm lớn!.

Hình ảnh lớp học

Quy trình nhận lớp

Gia sư sẽ ghi nhận và tư vấn cho anh chị PHHS các thông tin về học viên: học lực, trường lớp, môn học, thời gian, chọn đối tượng gia sư, báo học phí và thời gian sắp xếp.

Sau khi ghi nhận yêu cầu của PHHS sẽ chọn ra các gia sư phù hợp với các yêu cầu chuyên môn, học lực, khu vực, thời gian…và phỏng vấn, nếu đạt sẽ gửi hồ sơ cho PHHS.